Ikon för Rikstermbanken

fenoplast

svenska termer: fenoplast
PF
definition:

stor grupp härdplaster som framställs av reaktionsprodukter mellan fenol och formaldehydhaltiga ämnen i en mängd varianter

anmärkning:

PF är ett av våra äldsta plastmaterial som använts kommersiellt sedan början av 1900-talet. Ursprungligen ansågs PF vara ett utomordentligt ersättningsmaterial till naturhartser som t.ex. shellack för användning i den då nya och snabbt expanderande elkraftindustrin. PF har tidigare haft en mycket stor användning inom en mängd sektorer i samhället där byggsidan och elkraftindustrin har varit dominerande. I dag inskränker sig användningen av PF och varianter därav till lim för trävaror, t.ex. limträbalkar och för framställning av fenolpapperslaminat med stor användning i bygg- och dekorlaminat.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007