Ikon för Rikstermbanken

användningstemperatur

svensk term: användningstemperatur
definition:

den högsta temperatur en produkt kan utsättas för kort- eller långvarigt

anmärkning:

Kriterierna är att det inte får bli sprött eller ha förlorat någon annan betydelsefull egenskap.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007