Ikon för Rikstermbanken

UL-temperaturindex

svensk term: UL-temperaturindex
förklaring:

Anger den högsta temperatur ett plastmaterial kan utsättas för under 50 000 timmar utan att tappa mer än hälften av slagseghet, dragbrottgräns och dielektriska egenskaper. UL-temperaturindex är ett mycket gott värde på ett materials egenskaper under lång tid och samtidig inverkan av förhöjd temperatur. Provningen är omständlig, tar lång tid och är dyrbar. Därför är inte alla material genomprovade enligt denna metod utan har endast genomgått enklare undersökningar.

anmärkning:

UL är en förkortning av ”Underwrighters Laboratories” som ursprungligen var en försäkringsinstitution i USA men som numera till stor del är en provningsanstalt med stora resurser.

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007