Ikon för Rikstermbanken

antioxidant

svensk term: antioxidant
definition:

ämne av olika sammansättning som vid inblandning i plastmaterial minskar den oxidativa, nedbrytande effekt som luftsyret, ofta i kombination med värme och solbestrålning, har på de flesta plastmaterial

anmärkning:

Även skydd mot de höga temperaturer plastmaterial utsätts för vid formningsprocessen.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007