Ikon för Rikstermbanken

antifoggtillsats

svensk term: antifoggtillsats
definition:

tillsats som i plastmaterial minskar avdunstning av lågmolekylära beståndsdelar i plastmaterial.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007