Ikon för Rikstermbanken

UV-stabilisator

svensk term: UV-stabilisator
definition:

tillsats som förbättrar utomhusbeständigheten hos plaster genom att minska inverkan av solljusets UV-strålning

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007