Ikon för Rikstermbanken

RIM

svensk term: RIM
förklaring:

Förkortning av ”reaction-injection-moulding”. RIM står som förkortning för alla tänkbara s.k. lågtrycksmetoder där ett icke reagerat, flytande, härdbart harts fylls i en form och där får härda till en slutprodukt. Polyuretanbearbetarna har tagit till sig benämningen för de metoder där uretanharts, med eller utan fiberinblandning, injiceras i formar och där får slutreagera till färdiga produkter. Benämningen är dock tillämplig på alla metoder där hartser injiceras i formar.

exempel:

Exempel är pentenmonomer som injiceras och härdar i formen (Hercules, USA).

se även:
engelsk term: reaction-injection-moulding
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007