Ikon för Rikstermbanken

PET-G

svensk term: PET-G
definition:

modifierad variant av PET

anmärkning:

”G” står för glykol som utgör den ena komponenten vid framställning av PET.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007