Ikon för Rikstermbanken

PET-C

svensk term: PET-C
definition:

delkristallin variant av PET

anmärkning:

Används främst till formsprutning

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007