Ikon för Rikstermbanken

Charpy-provning

svensk term: Charpy-provning
definition:

provmetod för provning av slagsegheten hos plastmaterial

anmärkning:

Genomförs på normerade provkroppar framställda av de plastmaterial som skall

undersökas.

se även:
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007