Ikon för Rikstermbanken

slagseghetsprovning

svensk term: slagseghetsprovning
definition:

metoder för bestämning av den energi som vid snabba deformationsförlopp behövs för att orsaka brott hos materialet

anmärkning:

Vanliga provmetoder är: Charpy, Izod, instrumenterad fallslagprovning,, slagseghetsprovning

 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007