Ikon för Rikstermbanken

BMC

svensk term: BMC
definition:

pressmassa som är degformig och ofta kallformad till strängar med olika diameter.

anmärkning:

Förkortningen BMC kommer av ”Bulk Moulding Compound”. Pressmassan består av flytande härdplast, ofta omättad esterplast, som blandats upp med pulverformiga fyllmedel och oftast huggen glasfiber. Materialet formas genom formpressning i varma formar där pressmassan härdar till önskad geometri.

se även:

DMC

engelska termer: bulk moulding compound
BMC
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007