Ikon för Rikstermbanken

DMC

svensk term: DMC
definition:

degformig pressmassa som är avsedd för formpressning

anmärkning:

Beteckningen DMC är en förkortning av ”Dough Moulding Compound”. I princip är DMC detsamma som BMC, ”Bulk Moulding Compound”.

engelska termer: Dough Moulding Compound
DMC
 
källa: SPIF, Svensk Plastindustriförening, Olof Krugloff: Plastteknisk ordbok | 2007