Ikon för Rikstermbanken

sekundär provsamling

svensk term (rek.): sekundär provsamling
definition:

provsamling som lämnats ut från den biobank som ansvarar för den primära provsamlingen och vars ursprung även efter utlämnandet kan härledas till den eller de provgivare från vilka materialet härrör

anmärkning:

Prov från en sekundär provsamling far enligt biobankslagen inte utlämnas vidare.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019