Ikon för Rikstermbanken

personuppgiftsansvarig

svensk term (rek.): personuppgiftsansvarig
definition:

den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter

anmärkning:

En personuppgiftsansvarig kan enligt GDPR vara en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, institution eller annat organ.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019