Ikon för Rikstermbanken

biobanksavdelning

svensk term (rek.): biobanksavdelning
definition:

enhet som är underordnad den organisatoriska enhet som har biobanken

anmärkning:

Anmärkning: Notera att detta inte är en juridisk term enligt biobankslagen. Vid vissa organisatoriska enheter som har biobanker finns även biobanksavdelningar. Biobanksavdelning finns framförallt i landsting och regioner där huvudmannen inrättat enbart en eller ett fåtal biobanker med underavdelningar.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019