Ikon för Rikstermbanken

beslutsoförmögen

svensk term (rek): beslutsoförmögen
svensk term (acc): utan beslutsförmåga
användningsområde: om provgivare
definition:

som pga. fysisk eller psykisk skada eller sjukdom inte är i stånd att fatta samtyckesbeslut

anmärkning:

En person som av något skäl inte kan bestämma sig, har beslutsvånda alternativt vill tänka över sitt beslut räknas inte som beslutsoförmögen. Inte heller personer under 18 år räknas i biobankssammanhang som beslutsoförmögna.

se även:
 
källa: Biobank Sverige: Ordlista | 2019