Ikon för Rikstermbanken

vinklat fiberbraggitter

svensk term: vinklat fiberbraggitter
definition:

fiberbraggitter där indexmodulationen inte är ortogonal mot fiberns symmetriaxel

anmärkning:

Genom vinklad indexmodulation uppnås bakåtpropagerande mantelmoder som växelverkar med den framåtpropagerande kärnmoden. Detta ger upphov till många resonanstoppar i våglängdsspektrumet för det transmitterade och det reflekterade ljuset. Dessa resonanstoppar är starkt beroende av mantelns brytningsindex.

En viktig tillämpning är i sensorer.

engelska termer: tilted fibre Bragg grating
TFBG
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024