Ikon för Rikstermbanken

vikning

svensk term: vikning
definition:

effekt vid signalöverföring där frekvenser överstigande halva samplingsfrekvensen viks tillbaka på frekvensskalan

anmärkning:

Enligt samplingsteoremet kan en signal överföras korrekt så länge samplingsfrekvensen är minst dubbelt så hög som den högsta frekvensen i signalen (signalens bandbredd). Samplingsteoremet har stor betydelse inom telekommunikation och akustik. I optiken kan moiré-effekter tyda på för låg samplingsfrekvens. Speciellt avbildning genom en periodisk struktur av bildsensorer påverkas av samplingsteoremet.

Optiska bilders ortsfrekvenser återges inte korrekt av en digitalkamera om de är högre än halva samplingsfrekvensen hos sensorn. Samplingsfrekvens definieras som antalet samplingspunkter per längdenhet. Högre ortsfrekvenser från objektivet än halva samplingsfrekvensen viks som oegentliga effekter av sensorn tillbaka på ortsfrekvensskalan, t.ex. ända till noll, där samplingsfrekvensen är lika med en ortsfrekvens i den ursprungliga bilden. Ännu högre ortsfrekvenser viks i sin tur omkring nollfrekvensen o.s.v., vilket resulterar i att alla ortsfrekvenser hamnar i frekvensintervallet nollfrekvensen till halva samplingsfrekvensen. Vikningen ger i bilden upphov till störande effekter, som kallas vikningsdistorsion (eng. aliasing distortion).

För att förhindra uppkomsten av vikning (och vikningsdistorsion) sätts ett optiskt antivikningsfilter ofta i strålgången före sensorn, vilket begränsar ortsfrekvenserna från objektivet till halva samplingsfrekvensen. Om ett sådant filter inte är idealt, kan så kallad blandningsdistorsion uppkomma.

engelsk term: aliasing
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024