Ikon för Rikstermbanken

vertikalkavitetslaser

svensk term: vertikalkavitetslaser
definition:

halvledarlaser vars kavitet vid tillverkningen orienteras vinkelrätt mot substratytan

anmärkning:

Termen ytemitterande vertikalkavitetslaser förekommer ibland, för att ytterligare betona konstruktionen och som en direkt översättning av den engelska termen vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL).

Vertikalkavitetslasrar är enklare att tillverka och ger därför lägre tillverkningskostnad än kantemitterande (eng. edge-emitting) lasrar.

Vertikalkavitetslasern kan även utformas med en extern kavitet, och benämns då VECSEL (eng. vertical-external-cavity surface-emitting laser). I en sådan ligger den ena av den optiska kavitetens två speglar utanför halvledarstrukturen, till skillnad mot i vertikalkavitetslasern, där kavitetens bägge speglar ligger i halvledarstrukturen. Därigenom ingår ett område med fri rymd i kaviteten, vilket ger möjlighet att utforma en laser med speciella egenskaper.

Använd vertikalkavitetslaser för eng. vertical-cavity laser eller vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL).

engelska termer: vertical-cavity laser
VCSEL
vertical-cavity surface-emitting laser
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024