Ikon för Rikstermbanken

vågledargitter

svensk term: vågledargitter
definition:

komponent där ljusets utbredning sker i en eller flera vågledare vilka genom sin struktur eller brytningsindexvariation ger komponenten våglängdsuppdelande egenskaper

anmärkning:

Vågledargitter används bl.a. inom fiberoptisk kommunikation. Ordet ’gitter’ betyder ursprungligen ’galler’ eller liknande. I äldre optik är gittret en komponent med en i rummet periodisk struktur – exempelvis ett diffraktionsgitter, men i ett vågledargitter kan periodiciteten bestå i en vågledare med periodisk brytningsindexvariation eller ett flertal intill varandra löpande vågledare med olika längder.

engelsk term: waveguide grating
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024