Ikon för Rikstermbanken

våglängdsmultiplexering

svensk term: våglängdsmultiplexering
definition:

utnyttjande av skilda våglängder på en optisk förbindelse för att särskilja olika kommunikationskanaler

anmärkning:

När ordet våglängdsmultiplexering känns för långt, såsom i sammansättningar, kan det gärna ersättas med akronymen WDM, t.ex. i termerna WDM-system och WDM-teknik.

engelska termer: wavelength division multiplexing
WDM
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024