Ikon för Rikstermbanken

tvåfärgskamera

svensk term: tvåfärgskamera
definition:

kamera med sensorer för två olika optiska våglängdsområden

anmärkning:

En tvåfärgskamera kan vara utrustad med en bildsensor för det visuella och en annan bildsensor för det nära infraröda våglängdsområdet. De bägge våglängdsområdena skiljs från varandra med hjälp av en dikroisk stråldelare framför bildplanen.

En tvåfärgskamera kan även vara en infrarödkamera utrustad med tvåfärgsdetektor.

se även:
engelska termer: dual band camera
dual-band camera
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024