Ikon för Rikstermbanken

telecentrisk avbildning

svensk term: telecentrisk avbildning
definition:

optisk avbildning med parallellprojektion i motsats till vanlig centralprojektion

anmärkning:

Telecentrisk avbildning åstadkoms med ett telecentriskt system (eng. telecentric lens eller telecentric system).

Telecentrisk avbildning behövs för djupinvariant projektion av tredimensionella objekt, t.ex. i en profilprojektor, där med vanlig centralprojektion djupförändringar i objektet skulle ge storleksförändringar i bilden.

Detta innebär att alla huvudstrålar från objektet ska löpa parallellt med den optiska axeln, ett villkor som åstadkoms genom en optisk konstruktion med aperturbländaren i systemets bakre fokalplan. Därigenom placeras inträdespupillen i oändligheten.

Analogt kan en telecentrisk strålgång för bildsidan konstrueras. Exempelvis behöver CCD-detektorer i en digitalkamera normalt ljusinfall (i motsats till den tämligen isotropt absorberande silverhalogenidfilmen).

Med inträdespupillen resp. utträdespupillen i oändligheten kräver telecentriska system en fri ingångs- resp. utgångsdiameter som är minst lika stor som objektfältets resp. bildfältets diameter.

engelsk term: telecentric imaging
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024