Ikon för Rikstermbanken

strålningsflöde

svenska termer: strålningsflöde
strålningseffekt
definition:

elektromagnetisk effekt som strålar från en källa genom en tänkt yta

anmärkning:

Strålningsflöde är en radiometrisk storhet som mäts i watt (W).

Den tänkta ytan bestäms av strålgången i den aktuella situationen.

För motsvarande fotometrisk storhet, se under ljusflöde.

Inom astronomin förekommer termen (bolometrisk) luminositet (eng. (bolometric) luminosity) för att benämna strålningsflödet från ett astronomiskt objekt. (Bestämningen bolometrisk tillkommer, när man vill förtydliga att storheten anges i radiometriskt mått.) Solens bolometriska luminositet är 3,85∙1026 W. Om endast synligt ljus avses, brukar luminositeten anges i så kallad absolut magnitud, som är objektets magnitud omräknad till ett standardavstånd. För stjärnor är standardavståndet 10 pc (1 pc ≈ 3,26 ljusår). Solens absoluta magnitud är +4,83. För planeter, kometer och asteroider i vårt solsystem är standardavståndet en astronomisk enhet (1 AE). (1 AE är jordens medelavstånd från solen, numera standardiserat till ett tolvsiffrigt värde på knappt 150 miljoner kilometer.)

se även:
engelska termer: radiant flux
radiant power
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024