Ikon för Rikstermbanken

strålknippe

svensk term: strålknippe
användningsområde: inom geometrisk optik
definition:

mängd eller delmängd av de ljusstrålar från en objektpunkt i ett avbildande optiskt system, vilka passerar genom systemets aperturbländare

anmärkning:

En av ljusstrålarna i strålknippet är huvudstrålen.

Strålknippet från en objektpunkt på det avbildande systemets optiska axel (1) kallas axiellt strålknippe (eng. axial ray bundle eller axial bundle of rays). Här är den optiska axeln huvudriktning. Ett axiellt strålknippe utgörs av axiella strålar (eng. axial rays). I ett rotationssymmetriskt system betraktas av symmetriskäl ofta endast en plan delmängd av det axiella strålknippet, där den optiska axeln ingår. En sådan delmängd har den engelska benämningen ”axial ray fan”.

Andra viktiga exempel på plana delmängder av ett strålknippe är meridionalt strålknippe (eng. meridional ray fan), tangentiellt strålknippe (eng. tangential ray fan) och sagittalt strålknippe (eng. sagittal ray fan). Dessa strålknippen utgår från en objektpunkt utanför det avbildande systemets optiska axel. Ett meridionalt strålknippe ligger i ett meridionalplan och utgörs av meridionalstrålar (eng. meridional rays). Ett tangentiellt strålknippe ligger i ett tangentialplan och utgörs av tangentialstrålar (eng. tangential rays). Tangentialstrålar går i bildrummet mot en tangentiell fokallinje, som är vinkelrät mot tangentialplanet. Ett sagittalt strålknippe ligger i ett sagittalplan och utgörs av sagittalstrålar (eng. sagittal rays). Sagittalstrålar går i bildrummet mot en sagittal fokallinje, som är vinkelrät mot sagittalplanet.

En stråle i ett axiellt strålknippe, vilken passerar systemets aperturbländare intill bländarens kant, kallas marginalstråle (eng. marginal ray).

En stråle, som utgår från en objektpunkt utanför det avbildande systemets optiska axel och som inte går i meridionalplanet eller tangentialplanet, kallas skev stråle (eng. skew ray).

Den översta strålen i ett meridionalt eller tangentiellt strålknippe kallas övre randstråle (eng. upper rim ray). Den understa strålen i ett meridionalt eller tangentiellt strålknippe kallas undre randstråle (eng. lower rim ray).

se även:
engelska termer: ray bundle
bundle of rays
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024