Ikon för Rikstermbanken

stereoseende

svenska termer: stereoseende
stereoskopiskt seende
definition:

förnimmelse av tredimensionellt rum (och graden därav) när ögonen tar emot var sin bild, vilka skiljer sig från varandra motsvarande parallaxen och konvergensen vid naturligt seende

anmärkning:

Förnimmelse av tredimensionellt rum kan även åstadkommas på andra sätt.

Stereoseende förutsätter binokulärseende och därtill att bilderna kan sammansmältas till en enkel binokulär synupplevelse (i synkortex) vilket ger den högsta graden av djupseende (3D). Stereoseende kräver en normal synutveckling utan störningar såsom skelning och stora synfel. Bilderna i höger och vänster öga måste därtill vara tillräckligt lika till form, storlek och luminans. Utöver det så måste bilderna placeras rätt på ögonbottnen i förhållande till gula fläcken, annars uppstår dubbelseende (diplopi) vilket omöjliggör steroseende.

Den svenska synonymen stereoskopiskt seende förutsätter någon form av hjälpmedel, t.ex. speciella 3D-glasögon eller ett stereoskop.

ekvivalensanmärkning:

Den engelska termen stereopsis förekommer främst inom ämnesområdet medicinsk optik.

engelska termer: stereoscopic vision
stereopsis
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024