Ikon för Rikstermbanken

spridning

svensk term: spridning
definition:

fenomen då strålning sprids i ett medium

anmärkning:

Ett spridande medium innehåller inhomogeniteter vilka strålningen växelverkar med.

se även:
engelsk term: scattering
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024