Ikon för Rikstermbanken

speckelmönster

svensk term: speckelmönster
definition:

grynigt ljusmönster som uppträder när man avbildar eller betraktar en diffust spridande yta som är belyst med koherent ljus

anmärkning:

Ett speckelmönster består av små fläckar, s.k. speckler. Speckler uppstår när den belysta ytans ytojämnhet är jämförbar med ljusets våglängd och ljusets koherenslängd är längre än det avbildande systemets spatiala upplösning. Ibland skiljer man på subjektiva och reella speckler. Subjektiva speckler uppträder när det avbildande systemet är det mänskliga ögat, medan reella speckler uppträder när det avbildande systemet är ett optiskt avbildande instrument, t.ex. en kamera. Speckler har tillämpningar inom optisk mätteknik. Om ljuskällan är en laser används ofta termen laserspeckler.

På svenska används speckel- som förled i sammansättningar, skriv alltså t.ex. speckelinterferometri.

engelsk term: speckle pattern
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024