Ikon för Rikstermbanken

skottställning

svensk term: skottställning
definition:

ensning av riktpunkt och träffpunkt i ett vapensystem

anmärkning:

Mot substantivet skottställning svarar verbet skottställa. Motsvarande engelska verb är boresight (to boresight, he boresights, she has boresighted the weapon system).

Det ovan definierade begreppet innebär en aktivitet: en tekniker ställer in vapensystemets riktmedel så att riktpunkt och träffpunkt i huvudsak sammanfaller. Termen skottställning kan emellertid även betyda resultatet av aktiviteten: dvs. hur väl teknikern har lyckats skottställa systemet. Det betyder att en tolererad avvikelse existerar mellan riktpunkt och träffpunkt: vapensystemets skottställning ligger inom en specificerad tolerans.

Ett optiskt sikte kan innehålla optiska eller mekaniska anordningar för att utföra skottställningen. Till systemet hörande mätverktyg kan användas för att optiskt avläsa om skottställningen ligger inom specificerad tolerans.

engelsk term: boresighting
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024