Ikon för Rikstermbanken

självblandning

svensk term: självblandning
definition:

påverkan av en sändares signal genom återreflektion av den utsända signalen

anmärkning:

Självblandning i en laser betraktades till en början som en oönskad effekt som gav upphov till försämrad stabilitet. Fenomenet kan dock även utnyttjas i mättillämpningar, exempelvis i mätinstrument för fjärranalys och beröringsfri mätning. Att utnyttja självblandning i en laser kan förenkla utformningen av ett mätinstrument eftersom lasern själv fungerar som detektor.

Självblandningsinterferometri (eng: self-mixing interferometry) är en mätteknik där en laserstråle reflekteras mot ett mätobjekt och tillbaka in i lasern. Det reflekterade ljuset interfererar med det ljus som genereras i lasern, vilket orsakar förändringar i laserns optiska och elektriska egenskaper.

Självblandning kan även förekomma i elektriska eller optiska blandare och är då vanligen en oönskad effekt.

engelsk term: self mixing
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024