Ikon för Rikstermbanken

sensorfusion

svensk term: sensorfusion
definition:

kombination av signaler eller data från flera sensorer

anmärkning:

Syftet är att erhålla bättre information (exempelvis noggrannare, mer fullständig eller säkrare) än vad som är möjligt med en enstaka sensor.

En tillämpning är att använda flera sensorer, utspridda på olika platser, för att samtidigt mäta samma storhet. Resultatet är bättre precision och noggrannhet.

I andra tillämpningar kan olika slags information från olika typer av sensorer kombineras för att skapa ett bättre beslutsunderlag än med information från endast en sensortyp.

engelsk term: sensor fusion
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024