Ikon för Rikstermbanken

sekundärskydd

svensk term: sekundärskydd
definition:

plasthölje eller plaströr utanpå primärskyddet till en optisk fiber eller vågledare

anmärkning:

Sekundärskyddet, beläget utanpå den optiska fiberns eller vågledarens primärskydd, har till uppgift att ge den optiska fibern eller vågledaren mekanisk stadga.

I dagligt tal används ibland ordet hölje för såväl primär- som sekundärskydd, ett bruk som emellertid lätt kan leda till bristande precision i uttryckssättet.

engelska termer: secondary coating
buffer
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024