Ikon för Rikstermbanken

repa

svensk term: repa
definition:

defekt på en polerad yta hos en optisk komponent i form av ett avlångt rivmärke

anmärkning:

De flesta repor uppvisar mussliga brott längs sina kanter. En repa som inte uppvisar mussliga brott kallas på engelska sleek scratch eller sleek. Motsvarande svensk term är blankrepa.

Maximalt tillåtet antal och storlek för defekter på en polerad yta hos en optisk komponent brukar specificeras på tillverkningsritningen. Den amerikanska militära normen MIL-O-13830, den tyska DIN-normen och ISO-normen tillämpar olika system för att ur ytans egenskaper beräkna kvantitativa mått på ytkvalitet, bl.a. defekter. Typiska storleksmått exemplifieras här med den amerikanska normen, där defekter specificeras av två tal åtskilda av ett snedstreck, varav det första talet är ett reptal (eng. scratch number). Det brukar ligga mellan 3 och 120 och anger den bredaste repans största tillåtna bredd uttryckt i mikrometer. Blankrepor brukar inte räknas in i reptalet. Ju kortare avståndet är mellan optisk yta och bildplan, desto mindre reptal brukar tolereras.

se även:
engelsk term: scratch
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024