Ikon för Rikstermbanken

pupillaberration

svensk term: pupillaberration
definition:

avbildningsfel i inträdespupillen eller utträdespupillen

anmärkning:

Det är aperturbländaren, som i inträdes- och/eller utträdespupillen avbildas med aberrationer. En linskonstruktör måste, förutom bildens aberrationer, beakta även pupillaberrationer för att säkerställa att det optiska systemet uppfyller ställda krav.

Till exempel innebär avbildningsfelet sfärisk aberration i pupillen (eng. spherical aberration of the pupil) att pupillen, när den ses från synfältets yttre delar, blir sidoförskjuten, i huvudsak i sitt eget plan. Avbildningsfelet pupillkoma (eng. pupil coma) innebär en olikformig förstoring av pupillen för strålknippen som avbildar synfältets yttre delar.

Förekomst av pupillaberrationer kan vara en fördel i vissa tillämpningar. Det gäller då för linskonstruktören att välja bland de typer av system, som uppvisar stora pupillaberrationer.

engelsk term: pupil aberration
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024