Ikon för Rikstermbanken

prismadioptri

svensk term: prismadioptri
definition:

mått för brytningsvinkeln hos ett prisma

anmärkning:

En prismadioptri motsvarar 1 centimeters förskjutning av bilden på 1 meters avstånd. Om ett ögonpar ger bilder som är inbördes förskjutna (skelning), kan prismakorrektion i glasögon behövas.

engelsk term: prism dioptre
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024