Ikon för Rikstermbanken

plenoptik

svensk term: plenoptik
definition:

del av optik (1) som beskriver hur ljusstrålar utbreder sig i ett givet rum

anmärkning:

Varje ljusstråle bidrar med ett värde till radiansen som funktion av observationspunkten i rummet och av utbredningsriktningen. Denna funktion har således totalt fem dimensioner.

Medan alla strålar i en vanlig avbildning integreras till en exponeringsfördelning i ett plan, dvs. i två dimensioner, handlar plenoptiken om hur exponeringsfördelningen i den tredje dimensionen bestäms genom sampling av ljusstrålarnas utbredningsriktningar.

I varje samplingspunkt bestäms ljusstrålarnas utbredningsriktningar med hjälp av en mikrolins och ett raster av sensorer som ligger i mikrolinsens bakre fokalplan. Ur den resulterande stora datamängden kan man sedan välja den information som är relevant för den aktuella tillämpningen.

Plenoptiska metoder och instrument ger underlag för digital generering av tredimensionella bilder, t.ex. för undersökningar av mätobjekt eller för ljusfältsfotografi.

se även:
engelsk term: plenoptics
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024