Ikon för Rikstermbanken

paraxialt fokus

svensk term: paraxialt fokus
definition:

konvergenspunkt, på bildsidan i ett avbildande optiskt system, för paraxiala strålar från en objektpunkt

anmärkning:

Ofta, men inte alltid, har paraxialt fokus den inskränkta innebörden ’paraxialt fokus på det avbildande systemets optiska axel (1)’. Begreppen paraxialt fokus (i den inskränkta betydelsen) och brännpunkt (eng. focal point) har olika betydelser. Det förra är den paraxiala bilden av en godtycklig objektpunkt på den optiska axeln, medan det senare är den paraxiala bilden av en oändligt avlägsen objektpunkt på den optiska axeln.

engelsk term: paraxial focus
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024