Ikon för Rikstermbanken

paraxial stråle

svensk term: paraxial stråle
definition:

meridional stråle som mycket nära följer den optiska axeln

anmärkning:

Vid beräkning av en stråles gång i meridionalplanet (se under meridional stråle) används infallshöjd och strålvinkel i förhållande till den optiska axeln för att beskriva strålens läge och riktning. I paraxial strålräkning används linjära samband mellan infallshöjder och strålvinklar.

Paraxial strålräkning innebär att man approximerar sinus för vinklar med vinklarnas värden och att infallshöjder definieras såsom avstånd till den optiska axeln på de optiska ytornas mot axeln vinkelräta tangentplan i stället för på de optiska ytorna själva.

En paraxial stråle som utgår från en objektpunkt på den optiska axeln kallas axiell paraxial stråle. En paraxial stråle som utgår från en objektpunkt utanför den optiska axeln - och därigenom kan användas för att definiera objektets storlek - och som är riktad mot optiska axelns skärningspunkt med inträdespupillens plan (se under aperturbländare) kallas paraxial huvudstråle.

se även:
engelsk term: paraxial ray
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024