Ikon för Rikstermbanken

optiskt lim

svensk term: optiskt lim
definition:

lim med väldefinierade optiska egenskaper som används mellan optikkomponenters optiskt verksamma ytor

anmärkning:

Termen förekommer inom den optiska verkstadstekniken.

Användning av optiskt lim för sammanfogning av två optikkomponenter kallas kittning. Motsvarande verb är kitta.

engelsk term: optical cement
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024