Ikon för Rikstermbanken

optiskt fönster (1)

svensk term: optiskt fönster (1)
användningsområde: inom instrumentoptik
definition:

komponent som består av ett optiskt material och som i huvudsak saknar brytkraft, avsedd att skilja två miljöer från varandra

anmärkning:

Syftet med ett optiskt fönster kan t.ex. vara att skydda delar av ett optiskt system mot omgivande miljös eventuella föroreningar.

De optiska kraven på ett optiskt fönster är lika höga som de är på de i angränsande optiska system ingående, närmast fönstret befintliga optiska komponenterna.

Vanligen är det optiska fönstret en planparallell platta. I vissa tillämpningar kan det optiska fönstret vara en kilformig platta, vars bägge ytor bildar en liten vinkel med varandra.

Använd optiskt fönster för eng. optical window.

se även:
engelsk term: optical window (1)
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024