Ikon för Rikstermbanken

optisk frekvenskam

svensk term: optisk frekvenskam
definition:

optiskt frekvensspektrum som bara innehåller diskreta och ekvidistanta frekvenser

anmärkning:

En optisk frekvenskam är en överlagring av koherenta optiska fält ekvidistant fördelade i frekvens. Den kan skapas med hjälp av en modlåst laser, vilken sänder ut korta ljuspulser i en snabb och regelbunden följd. Dessa pulser utgör en pulskam i tidsdomänen och en frekvenskam i frekvensdomänen. Frekvensavståndet mellan den högsta och lägsta frekvensen i frekvenskammen beror av tidsbredden på laserpulserna, och frekvensavståndet mellan två närliggande ”tänder” i frekvenskammen beror av tidsavståndet mellan laserpulserna.

engelska termer: optical frequency comb
OFC
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024