Ikon för Rikstermbanken

optisk fälla

svensk term: optisk fälla
definition:

anordning för fasthållande av en partikel med hjälp en fokuserad laserstråle

anmärkning:

En partikel utsätts för en kraft i ett inhomogent statiskt elektriskt fält (t.ex. ett fnas som attraheras av en uppladdad plastkam). Om partikeln är liten jämfört med den optiska våglängden skapar en fokuserad laserstråle motsvarande inhomogena elektriska fält, och den resulterande kraften är riktad mot fokus, vilket resulterar i att partikeln fångas i fokus. (Inte exakt i fokus ty laserstrålens fotoner som träffar partikeln skjuter den framåt något till ett nytt jämviktsläge.) En fälla har alltså åstadkommits. Den optiska fällan är den del i den optiska pincetten som fasthåller partikeln; utöver det har en optisk pincett en anordning att förflytta fokus, dvs. fällan.

Använd optisk fälla för eng. optical trap.

engelsk term: optical trap
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024