Ikon för Rikstermbanken

optikmontering

svensk term: optikmontering
definition:

montering av instrument i vilka optikkomponenter ingår

ekvivalensanmärkning:

Engelska språket använder samma term ’assembly’ i två skilda betydelser, beroende på sammanhanget: antingen i betydelsen ’monteringsarbete’ eller i betydelsen ’resultatet av monteringsarbetet’. Man kan alltså säga ’the assembly of an assembly’, när man avser ’monteringen av en produkt’. Vidare har engelskan inget särskilt ord för delmontering, utan säger ’assembly of a subassembly’.

engelsk term: optical assembly
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024