Ikon för Rikstermbanken

optiker (2)

svensk term: optiker (2)
definition:

person som arbetar inom optisk forskning, utveckling eller tillverkning

anmärkning:

Optiker är en inom fackmannakretsar använd, vardaglig term för att beteckna personer som arbetar med forskning, teknisk utveckling, konstruktion eller provning inom optikområdet i vid mening. (Jämför de vardagliga termerna elektroniker och mekanist för motsvarande yrkeskategorier för forskning, teknisk utveckling, konstruktion och provning av elektronik och mekanik.)

En optiker kan ha akademisk utbildning (eng. optical scientist, optical engineer) eller icke-akademisk utbildning (eng. optical technician).

se även:
engelska termer: optical scientist (med akademisk utbildning)
optical engineer (med akademisk utbildning)
optical technician (med icke-akademisk utbildning)
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024