Ikon för Rikstermbanken

optikblock

svensk term: optikblock
definition:

delsystem som innehåller olika slags optikkomponenter och som ingår i ett större tekniskt system

anmärkning:

Optikkomponenterna i ett optikblock kan vara av skilda slag, till exempel pumplaser, laserkristall, referensfotodiod, lavinfotodiod, speglar. Ett optikblock kan visas i ett blockschema med andra typer av block, till exempel elektronikblock.

engelsk term: optical block
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024