Ikon för Rikstermbanken

optikbaserad beräkning

svensk term: optikbaserad beräkning
definition:

beräkning som utförs med hjälp av optiska metoder

anmärkning:

Optikbaserade beräkningar har fördelen att stora mängder data kan hanteras parallellt med låg energikonsumtion. Ett exempel på tillämpning är moduler för matrisberäkningar, något som används bland annat inom området artificiell intelligens. En av de första tillämpningarna där optikbaserad beräkning användes var vid målspårning och objektidentifikation med optiska korrelatorer.

engelska termer: optical computing
photonic computing
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024