Ikon för Rikstermbanken

odla

svensk term: odla
definition:

låta ett fast ämne, t.ex. en kristall eller en halvledare, växa genom kondensation eller sublimering

anmärkning:

Det engelska verbet ”grow” kan betyda både odla och växa. En fysiker odlar en kristall, så att kristallen växer i hans apparatur. På engelska blir motsvarande mening ’A physicist grows a crystal, so that the crystal grows in his equipment’. I passiv form blir det ’A crystals is grown by the physicist’, på svenska: ’En kristall odlas av fysikern’. (Man bör inte säga ’En kristall växes av fysikern’.)

engelsk term: grow
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024