Ikon för Rikstermbanken

objektivskydd

svensk term: objektivskydd
definition:

anordning för att skydda objektiv mot mekanisk skada

anmärkning:

Ett objektivskydd kan t.ex. vara mjukt och täcka hela eller delar av objektivet och kallas då ofta objektivfodral (särskilt när objektivet förvaras separat).

Ett objektivskydd kan också se ut som ett lock, som anbringas på objektivets framsida och/eller på dess baksida. Denna typ av objektivskydd kallas linslock eller linsskydd och heter på engelska objective lens cover eller protective lens cover.

engelsk term: objective protection
 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024