Ikon för Rikstermbanken

notchfilter

svensk term: notchfilter
definition:

smalbandigt spärrfilter med hög dämpning inom spärrbandet

anmärkning:

Termen notchfilter är väl inarbetad inom radiovågsområdet. Det förefaller därför inte vara meningsfullt att skapa en helsvensk term inom optikområdet. Det tycks heller inte finnas någon svensk motsvarighet till det engelska ordet notch, som skulle kunna vara lika kort och kännas riktigt adekvat i detta sammanhang.

 
källa: Svenska optiktermgruppen: Termlista | 2024